Kierownictwo KPP w Pułtusku - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku

 mł. insp. Jarosław OLSZEWSKI

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku

  nadkom. Paweł ANTOŚKIEWICZ

 

  Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku

 (czynny w godz. 7:30 - 15:30)

  tel.  023 692 72 11   fax. 023 692 72 68

 

 

 

Rzecznik Prasowy

p.o. sierż. Daniel Podlasin

tel. (23) 692 72 26

 

 

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego 

kom. Łukasz JĘDRASIK

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

asp. sztab. Jarosław DUBLICKI

sekretariat tel. (23) 692 72 06

 
 

  

Naczelnik Wydziału Prewencji

kom. Marcin CZYŻEWSKI

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału Prewencji

asp. szt. Rafał KWIATKOWSKI

 

Kierownik Ogniwa Partolowo - Interwencyjnego

mł. asp. Arkadiusz POPIOŁEK

sekretariat tel. (23) 692 72 52

 

 

Kierownik Posterunku Policji w Pokrzywnicy

kom. Paweł ORŁOWSKI

tel.: (23) 692 72 90

 

Kierownik Posterunku Policji w Świerczach

kom. Krzysztof Goździewski

 

tel.: (23) 692 72 80

 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podkom. Wiesław RUPIŃSKI

sekretariat tel. (23) 692 72 47
 
 

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.11.2008
Data modyfikacji 21.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Kopczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Milena Kopczyńska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Bobińska
do góry