OFERTA PRACY - Oferta pracy - Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

Biuletyn Informacji Publicznej

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁTUSKU

 

Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku poszukuje kandydata na stanowisko:

 

SPRZĄTACZKI

 

Liczba lub wymiar etatu: 0,70

Miejsce  wykonywania pracy: KPP w Pułtusku, ul. Rynek 23, 06-100 Pułtusk

                                                          

Główne obowiązki:

 • codzienne odkurzanie podłóg, chodników i mebli znajdujących się w pomieszczeniach lub na ciągach komunikacyjnych przydzielonych do sprzątania,
 • codzienne mycie podłóg,
 • codzienne opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
 • mycie okien, drzwi i innych elementów stanowiących wyposażenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z częstotliwością zapewniającą ich czystość,
 • uzupełnianie środków myjących, papieru toaletowego, środków dezynfekujących w sanitariach przydzielonych do sprzątania.

 

Warunki pracy:

 • praca fizyczna
 • budynek bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • brak windy osobowej
 • brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych
 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: co najmniej podstawowe,
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie i CV,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Oferty należy składać w terminie do dnia  02.01.2019 roku pod adresem:

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁTUSKU

ul. Rynek 23

06 – 100 Pułtusk

z dopiskiem na kopercie " Oferta pracy sprzątaczka"

 

 

 

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

 

Inne informacje:

            Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru. Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz aktualną datą.

 

dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 26 lub pod nr telefonu (023) 692-72-12

Metryczka

Data publikacji 10.12.2018
Data modyfikacji 28.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Bobińska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Bobińska
do góry