Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Zawód policjanta to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. W tej służbie zakres zadań jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia realizację różnych pasji i ambicji. Tu z pewnością każdy znajdzie miejsce dla siebie wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby realizować nasze główne hasło #POMAGAMY I CHRONIMY#.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:

 • 3 lipca

 • 23 sierpnia

 • 27 października

 • 28 grudnia

w następujących jednostkach:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Wydział Konwojowy,

Oddział Prewencji Policji w: Płocku, Radomiu

Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 • korzystający z pełni praw publicznych

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową

 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru: dowód osobisty.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

Pliki do pobrania

 • Data publikacji 29.05.2018 07:38
  (pdf 228.98 KB)

Metryczka

Data publikacji : 04.03.2020
Data modyfikacji : 11.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Kopczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Milena Kopczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Milena Kopczyńska

Nawigacja

do góry