Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

 

 

 

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku określają:

  1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  3. Zarządzenie nr 557 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  4. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głónego Policji z dnia 14 października 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  5. Zarządzenie nr 361 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.11.2008
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Mitulska-Kisiel
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Mitulska-Kisiel Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Bobińska
do góry